13 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ซัดดัม ฮุสเซน อดีตประธานาธิบดีแห่งอิรัก ถูกจับกุมโดยกองทัพสหรัฐอเมริกา

13 ธันวาคม พ.ศ. 2546
ซัดดัม ฮุสเซน อดีตประธานาธิบดีแห่งอิรัก ถูกจับกุมโดยกองทัพสหรัฐอเมริกา

Read more

“ความมั่นคง” vs. “สิทธิความเป็นส่วนตัว” การบังคับเก็บ DNA ในพื้นที่ชายแดนใต้

“ความมั่นคง” vs. “สิทธิความเป็นส่วนตัว” การบังคับเก็บ DNA ในพื้นที่ชายแดนใต้

Read more

วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ธันวาคม 2562

วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ธันวาคม 2562

Read more