กองอาสารักษาดินแดน จังหวัดยะลา รับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 ธันวาคม 2562

กองอาสารักษาดินแดน จังหวัดยะลา รับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 ธันวาคม 2562

Read more

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครรับราชการ 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 62 – 9 มกราคม 63

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครรับราชการ 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 62 – 9 มกราคม 63

Read more

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ยะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 ธันวาคม 2562

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ยะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 ธันวาคม 2562

Read more

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 12-20 ธันวาคม 2562

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 12-20 ธันวาคม 2562

Read more