วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-18 ตุลาคม 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-18 ตุลาคม 2562

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2562

Read more
Loading...