ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 10 ตุลาคม 2562

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 10 ตุลาคม 2562

Read more

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18-23 กันยายน 2562

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18-23 กันยายน 2562

Read more

สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 9-13 กันยายน 2562

สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 9-13 กันยายน 2562

Read more

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 9-15 กันยายน 2562

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 9-15 กันยายน 2562

Read more

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ๒ อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 – 13 กันยายน 2562

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ๒ อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 – 13 กันยายน 2562

Read more

สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 30 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กันยายน 2562

สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 30 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กันยายน 2562

Read more
Loading...