Loading...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 ธันวาคม 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 ธันวาคม 2562

Read more

วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ธันวาคม 2562

วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ธันวาคม 2562

Read more

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครรับราชการ 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 62 – 9 มกราคม 63

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครรับราชการ 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 62 – 9 มกราคม 63

Read more