โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 7 สิงหาคม 2562

Loading...

โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 7 สิงหาคม 2562

ตำแหน่งรับสมัคร
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
เงินเดือน 9,030 บาท ทดลองงาน 3 เดือน ปรับเป็น 9,480 บาท

คุณสมบัติ
-ปวส. สาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร

2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
เงินเดือน 7,105 บาท ทดลองงาน 3 เดือน ปรับเป็น 7,410 บาท

คุณสมบัติ
-ปวส. ทางการบริหารธุรกิจ การจัดการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัน และเวลารับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.ramanhospital.net ตั้งแต่บัดนี้ – 7 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง

Loading...

อ่านรายละเอียดแนบท้ายด้วย

Loading...