องค์การเภสัชกรรม รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง 184 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 – 26 สิงหาคม 2562

Loading...

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง 184 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 – 26 สิงหาคม 2562

ตำแหน่งรับสมัคร
1. พนักงาน จำนวน 41 อัตรา
สามารถจำแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี้
วุฒิการศึกษา
– ปริญญาโท 1 อัตรา
– ปริญญาตรี 10 อัตรา
– ปวส. 13 อัตรา
– ปวช. 17 อัตรา
รวม 41 อัตรา

2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 143 คน
– สามารถจำแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี้
วุฒิการศึกษา
– ปริญญาโท/เอก 2 อัตรา
– ปริญญาตรี 3 อัตรา
– ปวส. 16 อัตรา
– ปวช. 30 อัตรา
– ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) 20 อัตรา
– ม.3/ม.6 72
รวม 143 อัตรา

อัตราเงินเดือน
วุฒิการศึกษา อัตราเงินเดือนและตำแหน่งแรกบรรจุ
อัตราเงินเดือน (บาท)
– ปริญญาเอก 37,500 บาท
– ปริญญาโท ต่อจากป.ตรี หลักสูตร 6 ปี 25,540 บาท
– ปริญญาโท ต่อจากป.ตรี หลักสูตร 5 ปี 24,000 บาท
– ปริญญาโท ต่อจากป.ตรี หลักสูตร 4 ปี 21,250 บาท
– ปริญญาตรี 16,830 บาท
– ปวส. 13,410 บาท
– ปวช. 11,350 บาท
– ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) 10,740 บาท
– ม.3/ม.6 10,150 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
– วุฒิปริญญาตรี-เอก อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
– วุฒิ ม.3 – วุฒิปวส. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

วัน และเวลารับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://gpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 8 – 26 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง

Loading...

อ่านรายละเอียดแนบท้ายด้วย

 

Loading...