โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2562

Loading...

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2562

ตำแหน่งรับสมัคร
1. พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติ
-ป.ตรี สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์
-ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุลครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. นักกายอุปกรณ์ 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติ
-ป.ตรี สาขาวิชาการอุปกรณ์ศาสตร์
-ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

3. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติ
-ป.ตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารเฉลิมราชย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.)

อ่านรายละเอียดแนบท้ายด้วย

Loading...

Loading...