กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562

Loading...

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562

ตำแหน่งรับสมัคร
1. นายสัตวแพทย์ 1 อัตรา (ภูเก็ต)
เงินเดือน 23,430 บาท

2. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา (ระยอง)
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติ
-ป.ตรีทุกสาขา

3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา (กรุงเทพ)
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติ
-ป.ตรีทุกสาขา

4. นักวิชาคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา (กรุงเทพ)
เงินเดือน 18,000 บาท

5. นักวิชาการป่าไม้ 4 อัตรา (กรุงเทพ)
เงินเดือน 18,000 บาท

Loading...

6. นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา (กรุงเทพ)
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติ
-ป.ตรีทุกสาขา

7. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา (กรุงเทพ)
เงินเดือน 18,000 บาท

8. นักวิชาภูมิสารสนเทศ 4 อัตรา (กรุงเทพ)
เงินเดือน 18,000 บาท

9. นิติกร 4 อัตรา (กรุงเทพ)
เงินเดือน 18,000 บาท

10. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา (กรุงเทพ)
เงินเดือน 13,800 บาท

11. เจ้าพนักงานประมง 1 อัตรา (ภูเก็ต)
เงินเดือน 13,800 บาท

12. นายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา (กรุงเทพ)
เงินเดือน 13,800 บาท

13. นายช่างเครื่องกล 14 อัตรา (ระยอง สมุทรสาคร เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี สงขลา ปัตตานี พังงา ภูเก็ต)
เงินเดือน 11,280 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท

14. ช่างไฟฟ้า 2 อัตรา (ระยอง ภูเก็ต)
เงินเดือน 13,800 บาท

15. นายช่างรังวัด 1 อัตรา (ชลบุรี)
เงินเดือน 13,800 บาท

16. นายท้ายเรือ 8 อัตรา (ระยอง สมุทรสาคร เพชรบุรี ชุมพร ปัตตานี ภูเก็ต)
เงินเดือน 11,280 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท

17. กะลาสี 1 อัตรา (ภูเก็ต)
เงินเดือน 10,430 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท

18. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 อัตรา (กรุงเทพ ระยอง สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี)
เงินเดือน 13,800 บาท

19. เจ้าพนักงานธุรการ 8 อัตรา (กรุงเทพ ระยอง ปัตตานี ภูเก็ต ตรัง)
เงินเดือน 13,800 บาท

20. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา (กรุงเทพ)
เงินเดือน 13,800 บาท

21. ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า 4 อัตรา (สงขลา ปัตตานี ตรัง)
เงินเดือน 10,430 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท

22. พนักงานทั่วไป 1 อัตรา (สงขลา)
เงินเดือน 10,430 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท

23. พนักงานประมงพื้นฐาน 3 อัตรา (ระยอง สมุทรสาคร ภูเก็ต)
เงินเดือน 10,430 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท

24. สหโภชน์ 1 อัตรา (สงขลา)
เงินเดือน 10,430 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท

วัน และเวลารับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://dmcr.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562

อ่านรายละเอียดแนบท้ายด้วย คลิกที่นี่

Loading...