Loading...

สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ตำแหน่งงานว่างเดือนกันยายน 2562

สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ตำแหน่งงานว่างเดือนสิงหาคม 2562

หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

*สนใจสมัคร มาฝากประวัติหางานทำ ที่สำนักงานจัดหางาน หรือ ไปสมัครตามที่อยู่ที่กำหนด
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน
1. รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
5. ประกาศณียบัตร อื่นๆ (ถ้ามี)

Loading...

Loading...