Loading...

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 9-15 กันยายน 2562

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 9-15 กันยายน 2562

ตำแหน่งรับสมัคร
1. พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท + เสี่ยงภัยฯ 2,500 บาท และ เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,000 บาท

คุณสมบัติ
-เพศชาย จบการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาปีที่ 3) ขึ้นไป หรือเทียบเท่าขึ้นไป

วัน และเวลารับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 9-15 กันยายน 2562

อ่านรายละเอียดแนบท้ายด้วย

Loading...

Loading...