Loading...

คนจนจริง – ไม่มีบัตรเตรียมเฮ รัฐจ่อแจกบัตรคนจนเพิ่ม 1 แสนราย (อ่านรายละเอียดและเงื่อนไข)

หลังจากรัฐบาลได้แจกบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งก็มีหลายคนที่ได้และก็ยังไม่ได้ ล่าสุดทางกระทรวงการคลัง กำลังส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประชาชนทั่วประเทศ เพื่อหาตัวผู้มีรายได้น้อยตัวจริงแต่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้เข้ามาเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม โดยคาดว่าจะมีประชาชนอีกร่วม 1 แสนคนที่ยังตกสำรวจอยู่ รัฐบาลจึงมีนโยบายให้ความช่วยเหลือ มอบสวัสดิการจากภาครัฐดูแลให้ โดยจะเริ่มรับได้ภายในสิ้นปีนี้ไปจนกว่าจะมีการเริ่มเปิดลงทะเบียนรอบใหม่

“การสำรวจเก็บตกคนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ จะเป็นรอบสุดท้าย และไม่เปิดเพิ่มให้อีกแล้ว เพราะที่ผ่านมาคลังเคยเปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วรอบหนึ่ง มีผู้เข้ามารับสิทธิเพิ่มจาก 11.4 ล้านคน เพิ่มเป็น 14.6 ล้านคน ซึ่งก็คิดว่าน่าจะได้ครบถ้วน

แต่หลังจากการให้ทีมหมอคลังลงพื้นที่ไปล่าสุดยังพบผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือที่เป็นผู้ป่วย ผู้สูงวัยที่เดือดร้อนจริงๆ แต่ยังไม่ได้รับบัตรอยู่อีกมาก จึงจะพิจารณาให้คนเหล่านี้เข้ารับสวัสดิการจากรัฐด้วย ซึ่งคาดว่าจะไม่เกิน 1 แสนคน และใช้เงินเพิ่มไม่มาก ซึ่งตอนนี้คลังก็มีงบประมาณสำหรับใช้เพียงพออยู่แล้ว ไม่ต้องขอเพิ่มเติม”

อย่างไรก็ตามการเปิดให้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ จะไม่มีการเปิดลงทะเบียนแบบทั่วๆ ไป แต่จะให้เจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจเก็บข้อมูลเคาะประตูตามบ้านเลย หากพบว่าใครจนจริงก็ให้เขียนรายชื่อสมัครเข้ามา โดยสวัสดิการที่ได้รับจะเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐาน

Loading...

โดยได้รับต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรรอบใหม่ เช่น วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน ค่ารถโดยสารสาธารณะ รถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน รวมถึงวงเงินค่าแก๊ส 45 บาทต่อ 3 เดือน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างถึงจะเข้าข่ายตามเงื่อนไขที่จะได้รับสิทธิ์ ดังต่อไปนี้

1. มีสัญชาติไทย
2. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
3. เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ในปี 2560
4. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร, สลาก ธ.ก.ส. , สลากออมสิน, พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ (หากมีทรัพย์สินการเงินดังกล่าว จะต้องมีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในปี 2560
5.ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย แต่หากเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ต้องเข้าเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนั้

หากอาศัยอยู่คนเดียว ที่พักต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา หรือห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
หากที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน กำหนดว่าพื้นที่สำหรับการเกษตรต้องไม่เกิน 10 ไร่ ส่วนเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

ขอบคุณที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

Loading...