Loading...

โดนแล้ว กลาโหม สั่งปลด นายทหาร “ร้อยโท” ขืนใจดญ.14 ผิดวินัย-ประพฤติชั่วร้ายแรง

จากกรณีที่ครอบครัวของเด็กหญิงวัย 14 ปี อ.นาทวี จ.สงขลา ออกมาทวงถามความคืบหน้า หลังเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษ นายทหารยศ”ร้อยโท” สังกัด กองพันที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 (ร.5 พัน 3) ข่มขืนบุตรสาวถึง 10 ครั้ง  ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ก.ย.62 มีรายงานระบุว่า กระทรวงกลาโหม ได้มีหนังสือคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ 1037/2562 เรื่องให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการ โดยมีใจความว่า

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย และเลื่อนตำแหน่งข้าราชการกลาโหมพ.ศ. 2502 ให้ปลดร.ท.จเร โรจนศวิญญา (เหล่า ร.) นายทหารสังกัดฝ่ายส่งกำลังบำรุง ร.5 พัน 3 ออกจากราชการ เป็นนายทหารกองหนุน ไม่มีเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ สังกัดมทบ.15 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ลงวันที่ 11 ก.ย.62 ลงชื่อ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม

Loading...