Loading...

ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-20 กันยายน 2562

ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-20 กันยายน 2562

ตำแหน่งรับสมัคร
1. พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 8 อัตรา
เงินเดือน 7,000 บาท

คุณสมบัติ
-ได้รับการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า
– อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

วัน และเวลารับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 9-20 กันยายน 2562 ในวันเวลาราชการ โทร.0-7364-6586

อ่านรายละเอียดแนบท้ายด้วย

Loading...

Loading...