Loading...

ยินดีนักศึกษาไทย รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 การแข่งขันโต้วาที ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัย UniSHAMS รัฐเคดะห์ มาเลเซีย ได้เข้าการแข่งขันการพูดแบบโต้วาที ระดับประเทศมาเลเซีย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 14 สถาบัน นักศึกษาที่เข้าแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และ รองชนะเลิศอันดับ 2

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นาย ฮาซัน หะยีมะสะ จาก…ปัตตานี

รองชนะเลิศอันดับสอง นาย ฮากิม ดือราแม จาก…นราธิวาส
Loading...