Loading...

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส รับสมัครลูกจ้าง ตั้งแต่วันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2562

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส รับสมัครลูกจ้าง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2562

ตำแหน่งรับสมัคร
1. บัณฑิตแรงงาน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติ
-ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
-ภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

วัน และเวลารับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2562

อ่านรายละเอียดแนบท้ายด้วย

Loading...

Loading...