Loading...

บริษัท สหวัฒนาขนส่ง จำกัด รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

บริษัท สหวัฒนาขนส่ง จำกัด อ.เมือง จ.นราธิวาส เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา

1. ตำแหน่ง พนักงานจัดส่งพัสดุด่วน
(ประเภทรถกระบะ)

คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
• อายุใบขับขี่รถยนต์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
• วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
• ขยัน, รักงานบริการ, ตรงต่อเวลา
• ชำนาญพื้นที่ ในจังหวัด นราธิวาส , ยะลา , ปัตตานี
• ไม่มีประวัติทางคดี

2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
(ประเภทรถหัวลาก)

คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
• มีใบขับขี่ ท.3 ขึ้นไป อายุใบขับขี่ไม่น้อยกว่า 3 ปี
• วุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า
• ขยัน, รักงานบริการ, ตรงต่อเวลา
• ไปทำงานต่างจังหวัดได้
• ไม่มีประวัติทางคดี

สมัครได้ที่ :
บริษัท สหวัฒนาขนส่ง จำกัด
(หลังปั้ม ปตท.ริมน้ำ) อ.เมือง จ.นราธิวาส
เวลา 9:00-16:00 น.

Loading...

เอกสารในการสมัคร
1. บัตรประชาชน
2. ใบขับขี่
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. วุฒิการศึกษา

ติดต่อสอบถาม ID:ohmpatt

Loading...