อะไรคือสิทธิ์ของภรรยาที่จะต้องได้รับจากสามี (คลิป)

Loading...

อะไรคือสิทธิ์ของภรรยาที่จะต้องได้รับจากสามี

1 ต้องให้สินสอดแก่เธอ
2 ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลชีวิตประจำวันของเธอ
3 ต้องมีที่อยู่อาศัยให้กับเธอ

แล้วอะไรล่ะที่เป็นปัญหา

ท่านศาสดาได้กล่าวว่า “ถือเป็นความผิดบาปสำคัญที่คนๆ หนึ่งได้สร้างความทุกข์ยากให้กับคนอีกผู้หนึ่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของตน”

สรุปก็คือ เป็นบาปที่จะเกิดขึ้นต่อสามี หากไม่สามารถดูแล ใส่ใจ ให้ความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ต่อภรรยาของตนเอง

Loading...

ฉะนั้น อะไรใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับหลักการศาสนา #ก็ไม่ควรเอาศาสนาเป็นข้ออ้าง เพื่อกระทำในสิ่งนั้น

ชมคลิป

ข้อมูลจากเพจ สื่อเสรีสำนึกและสร้างสรรค์

ภาพโดย Yuny Agung Bae

Loading...