พุทธเเท้ออกโรงเรียกร้อง ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มอ้างศาสนาพุทธปลุกปั่นให้พุทธต่อต้านมุสลิม (คลิป)

Loading...

“พุทธเเท้ออกโรงเรียกร้อง หยุดใส่ร้าย ป่วนศรัทธา”
ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มอ้างศาสนาพุทธปลุกปั่นให้พุทธต่อต้านมุสลิม

คณะพระอาจารย์สมาน ศรีงาน พระมหาวิชาญภูวิหาร และคณะมาเยี่ยมมัสยิด และสนับสนุน งานเปิดมัสยิดมุดาหาร และมาช่วยอย่างสันติ

นี้คือความจริง ประเทศไทยอยู่อย่างมีความสุข ไม่มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางศาสนา แต่มีบางกลุ่ม บางพวกอ้างศาสนา ปุกปั่น เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่ม ของตน

คณะพระอาจารย์สมาน ศรีงาน พระมหาวิชาญภูวิหาร และคณะมาเยี่ยมมัสยิด และสนับสนุน งานเปิดมัสยิดกลางมุกดาหาร และมาช่วยอย่างสันติ
งานเปิดมัสยิดกลาง จ.มุกดาหาร
วันเสาร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

Loading...

ชมคลิป

 

Loading...