กองอาสารักษาดินแดน จังหวัดยะลา รับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 ธันวาคม 2562

Loading...

กองอาสารักษาดินแดน จังหวัดยะลา รับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 ธันวาคม 2562

ตำแหน่งรับสมัคร
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) 41 อัตรา
1. กองร้อย บก.บร. 3 อัตรา
2. กองร้อย อส.จ.ยล.1 2 อัตรา
3. กองร้อย อส.อ.เมืองยะลา 4 อัตรา
4. กองร้อย อส.อ.เบตง 6 อัตรา
5. กองร้อย อส.อ.ยะหา 1 อัตรา
6. กองร้อย อส.อ.รามัน 12 อัตรา
7. กองร้อย อส.อ.บันนังสตา 6 อัตรา
8. กองร้อย อส.อ.ธานโต 4 อัตรา
9. กองร้อย อส.อ.กาบัง 2 อัตรา
10. กองร้อย อส.อ.กรงปินัง 1 อัตรา

คุณสมบัติ
-อายุ 21 – 35 ปี
-ผู้สมัครทะเบียนบ้านต้องอยู่ในจังหวัดยะลา ไม่น้อยกว่า 1 ปี

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ว่าการอำเภอ ตามที่ตนประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ ทุกเห็งในจังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 ธันวาคม 2562

อ่านรายละเอียดแนบท้ายด้วย

Loading...

Loading...