วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ธันวาคม 2562

Loading...

วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ธันวาคม 2562

ตำแหน่งรับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่หอพัก (ชาย) 1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท

คุณสมบัติ
-ไม่ต่ำกว่า ม.6
-เพศชาย
-วุฒิสายศาสนาไม่ต่ำกว่า ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวีย์)

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ธันวาคม 2562 โทร.0-7331-3930-50 ต่อ 1578 หรือ 088-7816376

อ่านรายละเอียดแนบท้ายด้วย

Loading...

Loading...