Loading...

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครลูกจ้าง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครลูกจ้าง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2562

ตำแหน่งรับสมัคร
1. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน –

คุณสมบัติ
-ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี
-หรือ ปวส. เทคนิคเภสัชกรรม

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2562

อ่านรายละเอียดแนบท้ายด้วย

Loading...

Loading...