Loading...

โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา รับสมัครพนักงานประจำ ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา รับสมัครพนักงานประจำ ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 ธันวาคม 2562

ตำแหน่งรับสมัคร
1. แม่บ้าน 1 อัตรา
เงินเดือน –

คุณสมบัติ
-วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
-เพศหญิงอายุ 25 – 40 ปี
-รักงานบริการ บุคลิกดีสุภาพเรียบร้อย
-ถ้าเป็นบุคคลในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โรงพยาบาลสิโรรส แผนกศูนย์ทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 ธันวาคม 2562 โทร 073-223600-4

อ่านรายละเอียดแนบท้ายด้วย

Loading...

Loading...