Loading...

สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงาน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 มกราคม 2563

สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงาน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 มกราคม 2563

ตำแหน่งรับสมัคร
1. แพทย์แผนไทย 1 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท

คุณสมบัติ
-ป.ตรี หรือเทียบได้
-สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์
-ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 6-10 มกราคม 2563

อ่านรายละเอียดแนบท้ายด้วย

Loading...

Loading...