Loading...

บริษัท APCON GROUP ปัตตานี รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

บริษัท APCON GROUP ปัตตานี รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่งรับสมัคร
1. ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการ
คุณสมบัติ
-ปวส.หรือ ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณที่เกี่ยวข้อง 5 ปี ขึ้นไป

2. หัวหน้ากะ
คุณสมบัติ
-ปวส.หรือ ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณที่เกี่ยวข้อง 5 ปี ขึ้นไป

3. พนักงานส่วนงานควบคุมเครื่องจักร
คุณสมบัติ
-ปวส.หรือ ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. พนักงานส่วนงานห้องแล็บ
คุณสมบัติ
-ป.ตรี สาขาเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Loading...

5. หัวหน้างานซ่อมบำรุง
คุณสมบัติ
-ปวส.หรือ ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณที่เกี่ยวข้อง 5 ปี ขึ้นไป

6. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล
คุณสมบัติ
-ปวส.หรือ ป.ตรี สาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องมือวัด
คุณสมบัติ
-ปวส.หรือ ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. พนักงานขับรถแบ๊คโฮว์และโหลดเดอร์
คุณสมบัติ
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
-มีประสบการณที่เกี่ยวข้อง 3 ปี ขึ้นไป

9. ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า
คุณสมบัติ
-ปวส.หรือ ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10 .แรงงานทั่วไป
คุณสมบัติ
– ม.3 ขึ้นไป

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โครงการโรงไฟฟ้าปัตตานีกรีน โทร 065-7169837 ,065-7169828

Loading...