Loading...

กอ.รมน.ระบุพร้อมช่วยเหลือญาติผู้สูญเสีย 3 ศพบนเขาตะเวในงบไม่เกิน 7.5 ล้านบาท

กอ.รมน.ระบุรัฐเตรียมช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต 3 ศพบนเขาตะเว ในงบไม่เกิน 7.5 ล้านบาท สร้างความพึงพอใจให้ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา และประชาชนรวมถึงครอบครัวผู้เสียชีวิต

วันนี้ (26 ธ.ค.) ที่โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส กอ.รมน. 4 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนและผู้นำในพื้นที่ หลังจากเกิดเหตุการณ์กรณีชุดจรยุทธของ ฉก.45 เข้าทำการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบพื้นที่ต้องสงสัยบริเวณเทือกเขาตะเว ในพื้นที่ตำบลบองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ซึ่งคาดว่าเป็นแหล่งพักพิง หลบซ่อนของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง และขณะทำการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบได้มีการใช้อาวุธปืน และจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบประชาชนเสียชีวิตจำนวน 3 ราย ภายหลังจากการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลทราบว่าประชาชนทั้ง 3 ไม่ได้มีหมาย ป.วิอาญาที่เกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคง เพียงแต่ขึ้นไปบนภูเขาเพื่อตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวน

จากกรณีดังกล่าวทำให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างของประชาชนในพื้นที่ กอ.รมน.4 จึงจัดกิจกรรมขึ้น โดยผ่านสภาสันติสุขตำบลเพื่อให้เป็นการดำเนินการสร้างความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนในพื้นที่ ต่อกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงชี้แจงความคืบหน้าในเรื่องด้านการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ การเยียวยาครอบครัว ผู้สูญเสียและ เยียวยาชุมชน รวมทั้งการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิ์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยสรุป ปัญหาดังกล่าวจะมีการนำระเบียบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าด้วยการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบ จ่ายไม่เกิน 7.5 ล้านบาท ซึ่งทางครอบครัวจะได้รับจำนวนเท่าไหร่ อยู่ที่การพิจารณาของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าด้วยการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำเจ้าหน้าที่รัฐอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบ ซึ่งข้อสรุปดังกล่าวเป็นที่พอใจของผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา และประชาชนรวมถึงครอบครัวที่พร้อมใจกันยกมือเต็มใจให้มีการเยียวยา นอกจากนี้ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพน้อยที่ 4 มีคำสั่งให้ผู้นำในพื้นที่หาข้อสรุปที่จะทำถนน ในชุมชนไปน้ำตก ให้กับทุกคนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ข้อมูลจาก mgronline

Loading...

 

Loading...