เจ้าหน้าที่ป่าไม้ยะลา เข้าตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุกในหมู่บ้านนิคมกือลอง อ.บันนังสตา จ.ยะลา หลังชาวบ้านส่งหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ยะลา เข้าตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุกในหมู่บ้านนิคมกือลอง อ.บันนังสตา จ.ยะลา หลังชาวบ้านส่งหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี

Read more
Loading...