Loading...

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเดอร์บี จัดผ้าฮิญาบคลุมผมที่ปลอดเชื้อให้แก่เจ้าหน้าที่ในห้องผ่าตัด

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเดอร์บี จัดผ้าฮิญาบคลุมผมที่ปลอดเชื้อให้แก่เจ้าหน้าที่ในห้องผ่าตัด

Read more

“ธรรมกาย” ส่งหนังสือชี้แจง เหตุการณ์ตามข่าว ไม่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกาย

“ธรรมกาย” ส่งหนังสือชี้แจง เหตุการณ์ตามข่าว ไม่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกาย

Read more