กองอาสารักษาดินแดน จังหวัดยะลา รับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 ธันวาคม 2562

กองอาสารักษาดินแดน จังหวัดยะลา รับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 ธันวาคม 2562

Read more

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครราชการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 62 – 17 มกราคม 63

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครราชการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 62 – 17 มกราคม 63

Read more