สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 พฤศจิกายน 2562

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 พฤศจิกายน 2562

Read more

ยังอยู่ในความดูแลของหมอ”อภิรัตน์ หีมขาว” แข่งปัตตานีอาการทรุด “โค้ชโอม” ฉุดติงผตส.แย่มาก

ยังอยู่ในความดูแลของหมอ”อภิรัตน์ หีมขาว” แข่งปัตตานีอาการทรุด “โค้ชโอม” ฉุดติงผตส.แย่มาก

Read more

ครม. เห็นชอบ สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. ของ ก.พ.)ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท

ครม. เห็นชอบ สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. ของ ก.พ.)ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท

Read more