กองร้อยรักษาดินแดน สุไหงปาดี รับสมัครกองอาสารักษาดินแดน ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2562

กองร้อยรักษาดินแดน สุไหงปาดี รับสมัครกองอาสารักษาดินแดน ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2562

Read more