สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 30 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กันยายน 2562

สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 30 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กันยายน 2562

Read more

ยางไม่รุ่งมุ่งปลูกไผ่ ! จับมือเอกชนหนุนเกษตรกรชายแดนใต้ปลูกไผ่ส่งโรงงานไฟฟ้าชีวมวลในเกาหลีใต้

ยางไม่รุ่งมุ่งปลูกไผ่ ! จับมือเอกชนหนุนเกษตรกรชายแดนใต้ปลูกไผ่ส่งโรงงานไฟฟ้าชีวมวลในเกาหลีใต้

Read more
Loading...